post

Парламентът прие в края на миналата седмица Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, предаде БТА. Измененията са внесени от Министерския съвет и целят да се стимулират инвестициите и да се създадат условия за заетост с откриване на нови високопроизводителни работни места.

С приемането на промените се въвежда възможност чужденци да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност. Допълнителни мерки, свързани с възможност за чужденци от трети страни – потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в Република България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната.

Законопроектът предвижда нова насърчителна мярка – държавата да възстановява част от задължителните осигурителни плащания, направени от инвеститора в качеството му на работодател, за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място. Приоритетно ще се насърчават инвестиции във високотехнологичните дейности или в икономически необлагодетелствани райони.

В мотивите на Министерски съвет се посочва, че промените целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната в условията на криза с въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места, информира Фокус.

За България преките инвестиции от чужбина за 2011 г. не са високи – възлизат на 1,34 млрд. евро, и 1,21 млрд. евро за 2010 г. (при близо 9 млрд. евро преди кризата). Част от промените са свързани с оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво.

С промените се въвежда допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция – брой новоразкрити работни места. С увеличаването на създадената заетост с въведените промени се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *