post

Правителството прие нов, опростен механизъм за финансиране на общините във връзка с погасяването на заемите за покриване на разходи за ДДС към централния бюджет по одобрени проекти по САПАРД.

Той предвижда предоставени заеми за плащане на съответния размер на ДДС да се възстановяват чрез Държавен фонд „Земеделие”, а не както досега – от централния бюджет към общините посредством други целеви трансфери (субвенции).

От опростения механизъм могат да се възползват всички общини – бенефициенти по програма САПАРД, които са допустими за изплащане на финансова помощ след 31.12.2009 г. за осъществени от тях проекти и имат за тези проекти непогасен заем за финансиране на разходи за ДДС по реда на ПМС 40/2005 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *