post

Нова промяна в Закона за обществените поръчки ще уеднакви документацията за участие в търгове за строителство. Това съобщи пред „Труд” председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов.

Намерението е да се направят готови формуляри, които да се прилагат при търсенето на строителни фирми от страна на възложителите.

Най-вероятно формулярите няма да са еднакви за различните категории строежи и ще зависят от това дали финансирането на поръчката идва от европейските фондове или от националния и общинските бюджети.

Бъдещите формуляри и законовата промяна в момента се дискутират от работна група съвместно с министъра по управление на европейските средства Томислав Дончев, който ще внесе в кабинета крайното предложение, каза Глосов.

Мотивът за уеднаквяване на документацията е развихрилото се напоследък съчинителство в различни ведомства и общини при поставянето на изисквания към строителните фирми, каза Глосов. Много често възложителите поставят условия, които насочват към определени фирми, което е явна дискриминация към другите компании.

Масова практика е например в тръжните книжа да се поставя изискване за наличие на определена техника, „едва ли не с упоменаване на номерата на камионите”, каза Глосов. Друг похват е даването на нереалистични гаранционни срокове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *