post

Специален сайт към Агенцията по вписванията ще подпомага чуждите граждани при купуването и управлението на недвижими имоти в България. За разработването на интернет страницата правителството отпусна 30 хиляди лева през юли.

Сайтът ще предоставя цялостна информация за чуждите физически и юридически лица за реда и условията за придобиване и управление на недвижими имоти в България, в т. ч. компетентните органи и процедури. Той ще осигури директно онлайн обслужване на чужденците, както и възможност за препращане на получени сигнали до компетентното ведомство. Разработен е и модул за запитване от граждани. Сайтът е на три езика – български, английски и руски. Въпросите се изпращат в реално време, информира Кросс.

Проблемите с измамите с недвижими имоти са много сериозни. Много хора, както българи, така и чуждестранни граждани, стават жертви на имотни измами, коментира министърът на правосъдието Диана Ковачева.

Цялата информация на сайта се актуализира своевременно съгласно българското законодателство. Има отделна секция, в която са посочените видовете измами. МВР е съдействало за събиране на тази информация с цел превенция, каза Ковачева.

Създаването на интернет страницата ще облекчи значително работата на инвеститорите и ще намали потока от сигнали от тях към чуждестранни посолства в България и наши държавни ведомства.

От 5 декември ще бъде предоставена и още една услуга – с СМС хората ще получават уведомления, че има движение по тяхната собственост. Така всеки, на който неправомерно бъде продаден имот или бъде извършена измама с него или от негово име – без да знае, се направи някаква сделка, веднага ще получава смс, че с неговия имот се случва нещо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *