post

В НКЖИ бе подписан договорът с избрания изпълнител – консорциум „EPG-ETE” с предмет „Оценка на съответствието и строителен надзор за модернизация на железопътен участък Септември–Пловдив – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Стойността на договора е 6 814 225,00 лева без ДДС, информира standartnews.com.

С реализацията на проекта за модернизация на жп участък Септември – Пловдив се цели увеличаване на скоростта на движение до 160 км/ч, подобряване развитието на основната железопътна инфраструктура и постигане на пълна оперативна съвместимост с Европейската железопътна мрежа.

Всички договори по модернизацията на железопътен участък Септември – Пловдив се финансират по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013, чрез съфинансиране от Кохезионния фонд.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *