post

До година и половина ще заработи единен национален регистър на водните съоръжения, каза пред журналисти в парламента министърът на околната среда и водите Нона Караджова след като Народното събрание прие Стратегия за водния сектор, предаде Агенция „Фокус”.

„Стратегията предвижда публичност на изразходваните средства, т.е. гражданите ще бъдат информирани на всички нива за това какви проекти се одобряват. Хората ще бъдат информирани и кога ще има повишаване на водната услуга. Те ще трябва да знаят какво ще се случи след повишаване на цената, ако има такава. До цифрите ще стоят конкретни инвестиции и решаване на проблемите в сектора. До скоро нямаше определени отговорни лица”, обясни Караджова.

„Всеки язовир и всяко водно съоръжение в България ще има определен собственик и съответно оператор, който ги поддържа и е отговорен за наблюдение на неговото състояние. След като се идентифицират всички съоръжения – независимо дали става въпрос за канализационна тръба, язовирна стена, дига, помпена станция, те ще се въведат в единен национален регистър, който ще е и публичен. Регистърът ще се поддържа от МРРБ”, каза министърът.

„Стратегията за дългосрочно управление на водния сектор в България е за 25 години напред. Водният сектор включва от една страна подземни и повърхностни води като ресурс, а от друга страна съоръженията в четирите подотрасъла – ВиК, хидромелиорации, хидроенергетика, защита от наводнения. Документът предвижда засилване ролята на държавата и общините в управлението на съоръженията. Към момента много от тези обществени съоръжения, от които зависи икономиката и населението на страната, са в активите на търговски дружества, които във висока степен вземат решения за приоритетите. Това не е правилното решение.

Координацията на междусекторните приоритети също се потвърди със стратегията. Тази координация се осъществява с разработване на интегрирани петгодишни планове”, каза Караджова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *