post

Англо-Американско Училище в София е сред петте български номинации за наградата Мис ван дер Рое. Сградата е образец за устойчив дизайн и строителство, регистрирана е по LEED и се очаква да получи златен LEED сертификат, съобщи arhitectura.bg

Главен изпълнител на проекта и изграждането е „Инос-1 ООД”, с подизпълнители по проектните работи „Иво Петров Архитекти ” ООД и консултант по устойчиво строителство „Alpenglow Адвайзъри” ООД. Училището помещава класни стаи, библиотека, администрация, технически помещения, фоайе, гимнастически салон, съблекални, сервизни помещения, театрална зала, кабинети по музика и изобразително изкуство.

Използвания подход при строителство на училища включва не само многобройни “зелени” характеристики в сградата и учебната програма на учениците, но и предполага интегративен подход, използван по време на целия процес на проектиране. Наред с фотоволтаични слънчеви панели, допълващи електроенергийните нужди на училището, слънчеви панели, използвани за подгряване на вода, или био-филтрираща система, това, което прави училището „зелено” е по-скоро интегративния подход, използван при проектирането, което довежда до изграждането на най-съвременно съоръжение – пример за включване на всеки един от петте „стълба” на устойчивото строителство: избор на терен, водна ефективност, оптимизация на енергия, подходящо използването на материали, и здравословна среда на обитаване.

Сред елементите на “зелените” сгради е подобряване на вътрешната среда – по-малко отделяне на токсични газове и по-свеж въздух в сградите осигуряват по-благоприятна среда за преподаване и учене. Използвани са само специално подбрани грундове, бои, лакове, и лепила с ниско или без съдържание на летливи органични съединения, вентилацията осигурява отрицателно във всички стаи, потенциално съдържащи токсини като области, където се съхраняват почистващи материали, както и области,където се извършват печат и копиране.

Като част от системата за управление на сградата са инсталирани сензори за въглероден двуокис, които на по-късен етап ще предоставят сигнал за ползвателите на сградата, когато качеството на въздуха в затворени помещения е намаляло с повече от 10% въз основа на проектните стойности. За да се гарантира, че всички учебни пространства са проектирани да осигуряват оптимални звукови характеристики и че ползвателите на сградата могат да говорят и да се чуят без да повишават глас, е използвана експертната помощ на акустичен инженер.

Англо-американското училище се намира в подножието на Витоша. Кампусът се разполага върху площ от 7 хектара в местността Панчарево. В училището се обучават близо 400 ученици от 40 националности от предучилищен до 12 клас. Наскоро построеното учебно крило за средния и гимназиален курс добави 9300 кв.м. площ към сградата и разшири възможностите на учениците да практикуват допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *