post

България работи по мащабния трансграничен проект за развитие на бранд „Дунав“ заедно със страните от поречието и иска да разшири сътрудничеството си с Дунавския компетентен център (ДКЦ). Това съобщи заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов по време на четвъртата генерална асамблея на центъра, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

В ход е изпълнението на пътна карта по инициативата.

Центърът е дейна регионална платформа за сътрудничество в туризма, но и инициатор на много нови проекти, които ние подкрепяме, подчерта Маринов. От средата на годината се изпълнява транснационалната програма за културни маршрути, в който основни акценти са римското наследство и ено-културата, по който ДКЦ е също водещ партньор.

Друг изключително важен съвместен проект с МИЕТ е DanubeHIKE„HikingTourismalongtheDanube” (“Пешеходни маршрути по поречието на Дунав”) за развитие на мрежи от такива дестинации.

Министерството подготви електронен наръчник за създаване на пешеходен туристически продукт с общи критерии за качество на услугите. В него има информация за инфраструктурата в региона, малки и средни предприятия за туристически услуги – настаняване, ресторантьорство, екскурзоводство, данни за местни занаяти, кулинарни традиции, винопроизводство, културни обекти и др.

България вече е част от дунавската история. Биографията на дунавските нации се разширява и ако преди в Европа свързваха реката само с Германия и Австрия, сега вече хората знаят имената на българските градове и забележителности по бреговете й, каза членът на борда на директорите на ДКЦ Даниела Шили.

Тази седмица във Виена заработи международният проект TRANSDANUBE, чийто акцент е устойчивото и балансираното развитие на туризма в региона. Предвижда се да заработи електронна платформа danube.travel, която ще включва регионалните туристически продукти.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион се допълва и съчетава с партньорството с ДКЦ. България и Румъния са координатори на приоритетната област за насърчаване на културата и туризма. Вече се насочваме към систематизиране на усилията на всички включени страни за мониторинг и анализ на туристическата дейност, каза още Иво Маринов.

DanubeHIKE е разработен от неправителствената организация NATUREFRIENDS INTERNATIONAL-Австрия. Той е по инициативата на Европейската комисия „Популяризиране на транснационални тематични туристически продукти като средство за устойчиво развитие на туризма” и се финансира от генералната дирекция “Предприятия и промишленост” на ЕС. Съфинансираща организация е австрийското Федерално министерство на икономиката, семейството и младежта. Партниращи страни освен България са Австрия, Германия, Словакия и Сърбия. Целта на проекта е да създаде трансгранична база за развитие и утвърждаване на пешеходен туризъм по голямата европейска река. МИЕТ направи анализ на офертите за пешеходен туризъм по Дунав чрез анкета. Данните ще влязат в брошура в pdf формат с версии на английски, немски и български. Тя е насочена основно към хотелиери, туристически сдружения и организации. Чрез GPS заснемане на пешеходните маршрути ще се изработи карта, която ще е част от уебпортал и ще дава възможност за сваляне на GPS за пешеходни пътеки/маршрути.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *