post

Община Банско внесе вчера в МОСВ проект на изменение на Плана за управление на Национален парк Пирин, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Основните предложения в документа са насочени към промени в режимите, въведени с Плана за управление в т.нар. Зона за туризъм, която съгласно плана обхваща съществуващите ски зони над Банско и Добринище. Целта на предложенията е чрез промяна на режимите да се даде възможност за изготвяне на проекти за развитие на тези ски зони. Предложенията не съдържат конкретни инвестиционни обекти.

Процедурата за приемане на подобни проекти за промяна на режимите на планове за управление на паркове предвижда предложенията да бъдат разгледани от Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ – колегиален орган към министъра на околната среда и водите. Конкретните предложения на Община Банско за промени в режимите ще бъдат публикувани за обществен достъп на интернет страниците на МОСВ и Дирекция НП „Пирин” най-малко 20 дни преди датата на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет. При положително решение съветът предлага на министъра да внесе проекта за промяна в Плана за управление на парка за приемане от Министерски съвет, а при установени неточности или недостатъчна информация, го връща за доработване.

Ако предложенията на общината бъдат приети от Министерския съвет по съответната процедура, изготвените впоследствие планове и конкретни инвестиционни предложения ще бъдат подложени на Екологична оценка и Оценка за въздействието върху околната среда, включително и Оценка за съвместимост с НАТУРА зоната „Пирин”, които подлежат на процедура за широко обществено обсъждане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *