post

След като през последните 20 години почти няма завършен язовир, тази година плановете на държавата в тази посока са повече от амбициозни. Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за предквалификация за строителството на първия от три водоема, финансирани със заем от 80 млн. евро от Световната банка и от държавния бюджет, съобщи Капитал.

Става въпрос за разположения край Рудозем язовир “Пловдивци” с обем 2.45 млн. куб. метра, след чието завършване ще бъде подсигурено водоснабдяването на повече от 40 000 души в Южните Родопи. Останалите язовири, финансирани от Световната банка, са “Нейковци” (4.8 млн. куб.м) и “Луда Яна” (19.94 млн. куб.м). Част от средствата ще бъдат използвани и за ремонт на стената на язовир “Студена” край Перник, която пострада при земетресението през май миналата година.

Срокове и оферти

Обявеният от министерството конкурс е за строителството на язовир “Пловдивци”, пречиствателната станция към него и прилежащата инфраструктура. Според обявлението на сайта на ведомството срокът за подаване на документи за предквалификационната фаза изтича в 12 часа на 26 февруари. След това ще се премине към втория етап от тръжната процедура, когато офертите на участниците ще се оценяват по ценови и технически параметри.

От министерството не посочиха индикативна стойност на строителството с мотива, че предложената от кандидатите цена ще е водещ критерий за оценка на офертите им. До втория етап обаче ще бъдат допуснати само онези от тях, които докажат опит в строителството на големи язовири според класификацията на International Commission on Large Dams (ICOLD) през последните 10 години. Това означава да имат в портфолиото си поне един завършен обект от такъв тип, като може да са участвали като главен изпълнител или подизпълнител.

Това изискване значително стеснява кръга от български компании, които ще бъдат допуснати до пресяването, тъй като единственият завършен язовир за този период в страната е “Цанков камък”, част от едноименния хидровъзел. Главен изпълнител на поръчката бе австрийската компания “Алпине Бау” заедно с различни подизпълнители.

При поръчката за язовир “Пловдивци” компании без опит в строителството на хидротехнически съоръжения могат да участват само в рамките на смесени дружества.

Други изисквания към кандидатите са също за последните 10 години да са завършили и въвели в експлоатация поне една пречиствателна станция за питейна вода с капацитет най-малко 150 литра в секунда, както и да разполагат със съответните сертификати по ISO.

Строено-недостроено

Към момента от язовирната стена на “Пловдивци” са вдигнати едва 38%, въпреки че строителството е започнало още през 1998 г. По информация на международната консултантска компания SWECO то обаче е спряно през 2001 г., три години след началото. Компанията е работила по актуализацията на проектите за язовира и пречиствателната станция, тъй като първоначалните им варианти датират от средата на 80-те години.

По нейна информация язовир “Пловдивци” е проектиран като годишен изравнител с цел да осигури питейна вода за общините Рудозем и Мадан. В момента населените места в тях се снабдяват от 67 водоизточника, предимно малки реки и извори, чийто дебит варира в широки граници. Това води до недостиг на вода в определени периоди на годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *