post

Държавата може да се окаже тази година пред трудната задача да намери пари за обезщетения на потърпевши инвеститори, заради пропуснати ползи и нанесени вреди от законовата неразбория около издадени строителни разрешения. Това коментира за БТА експертът в областта на недвижимите имоти и бивш председател на Национално сдружение “Недвижими имоти” Орлин Владиков. По думите му разразилите се скандали около замените на земи в страната разколебават инвеститорите, а потенциалните се насочват към други дестинации.

Тенденцията от последните години на преразглеждане на съществуващи строителни решения, издадени от компетентните органи, поражда тревога в потенциалните инвеститори, които се питат, ако бъда инвеститор в България, дали няма да попадна по ударите на някой, който решава, че може да спре действието на едно законно издадено разрешение за строеж, каза Владиков. Той визира подобни случаи по Черноморието и край водни басейни в страната.

През последните месеци сме свидетели на полемики около това дали един имот е законен, дали строеж, който е започнат, отговаря на съответните изисквания. Това поражда въпроса какви неустойки трябва да плати държавата на собствениците, които ще са в законното си право да претендират за тях заради претъпени вреди и пропуснати ползи, защото не могат да реализират инвестиционните си намерения, допълни експертът.

Според Владиков държавата ще бъде заплашена от вероятността инвеститори да претендират за изплащане на обезщетение и да бъде губеща в тази ситуация. И това на фона на седем – осем пъти по-малкото преки чуждестранни инвестиции спрямо 2007 г., отбеляза експертът. Той напомни, че преди пет години инвестициите бяха девет милиарда евро, а тази година се очаква да достигнат 1,4 млрд.евро. Не виждам по-голям спад от този и мисля, че държавата трябва да направи сериозни законодателни инициативи, за да привлече отново инвестициите, коментира експертът.

Според него търсенето на земи в района на Черноморието е сведено до минимум и е белязано от много неизвестни. От друга страна не бива да се пренебрегва и фактът, че заради презастрояването в летните и зимните курортни в страната вече идват второ и треторазредни инвеститори. Трябва да минат години, да бъдат разрушени десетки, дори стотици съществуващи обекти, да бъде разрешен въпросът с концесионирането на плажната ивица и с трайното облагородяване на туристическите зони, за да станем атрактивна дестинация за висок клас инвеститори, смята Владиков.

Друга тревожна тенденция, която според него се очаква да продължи и тази година, е продажбата на недвижимости, в частност на земи от компании, заради вътрешнофирмената задлъжнялост, липсата на оборотни средства на фирми, които трудно стигат до кредитен ресурс, и свитото потребление.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *