post

Правителството намали таксите за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приблизително 50% в сравнение със сегашния им размер.

Това стана с одобрени промени в Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, съобщи правителствената пресслужба.

Направените изменения привеждат разпоредбите на Тарифа №14 в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията във връзка с промените в категориите на видовете строежи и замяна на лицензионния режим на консултантите с регистрационен.

Останалите такси се запазват в досегашния им размер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *