post

България прие допълнителна наредба за условията и правилата за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С наредбата се определят условията и реда за внедряване, както и начините за използване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт у нас. С нейна помощ ще бъде улеснено прилагането на европейското законодателство във връзка с въвеждането и управлението на интелигентния транспорт у нас.

Решението на Министерския съвет е обнародвано в Държавен вестник, съобщава investor.bg.

През ноември миналата година Европейската комисия в мотивирано становище поиска от България, Кипър и Португалия да предприемат допълнителни мерки за улесняване на реализацията на интелигентните транспортни системи. Тогава ЕК изпрати писмо до България, в което напомни, че страната ни изостава с въведжането на директивата.

Една от основните цели на Еврокомисията е да подкрепи реализацията на интелигентни транспортни системи при пътния транспорт и връзката му с други видове транспорт. По този начин транспортните връзки на територията на страните членки на ЕС ще бъдат улеснени значително.

От Еврокомисията изразиха притеснението си, че закъснялото транспониране на директивата може да осуети ефективността и навременното прилагане на тези спецификации. В началото на декември Брюксел даде срок от два месеца, в който България трябваше да приеме въпросната допълнителна директива или да информира комисията за предприетите мерки, за да гарантира пълното съответствие със законите на ЕС.

Ако държавата ни не бе въвела директивата, ЕК можеше да предяви иск пред Съда на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *