post

В края на миналата седмица официално беше открита българската „Зелена академия“ (Green Academy) – център за обучение на професионалисти в така наречените „зелени професии“ – дейности, пряко свързани със „зелената икономика“.

Green Academy е проект, обединяващ опита на българската фирма Сleantech Bulgaria и румънската InnerLook. Сleantech Bulgaria е специализирана в трансфера на иновативни „зелени” практики и технологии, корпоративна социална отговорност и устойчиви модели за опазване на околната среда. InnerLook е водеща в областта на човешките ресурси.

Green Academy е ориентирана към бизнеса и подрастващото поколение с няколко основни компетенции:
Green Management – придобиване на ключови „зелени” компетенции в сферата на HR Management, Marketing Management, PR Management, Environmental Management.

Green Jobs – професионална квалификация, обучение за специалисти, онлайн платформа в сферата на ВЕИ, енергийната ефективност и устойчивото развитие.

Green Futurе – обучения, тренинги и семинари за деца, младежи и студенти по теми, свързани с опазване на околната среда.

Академията ще предлага различни курсове за специализация и квалификация в областта на „зелените” сектори, които се развиват динамично.

Обученията стартират след месец, когато ще бъде активен и сайтът на Green Academy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *