post

Изграждане на атракционен комплекс на остров “Адата” и свързването му със северния бряг на р. Марица чрез нов пешеходен мост. Това предвижда проект, който ще бъде реализиран в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив (ИПГВР) до 2020 г., предаде Plovdiv24.bg. Предвижда се още реконструкция, изграждане на подпорни стени и социализация на коритото на реката, а ул. “Никола Войводов” да бъде тотално рехабилитирана.

Проектът е част от зоната за въздействие, наречена “Първа градска част”. Основните задачи, на които ИПГВР търси решение в тази зона, са интеграция на Аджисан махала, отварянето на територията й към Стария град чрез експониране на античния слой, изграждане на среда за социализация на малцинствените групи и “включване” на реката към ежедневието на хората.

Друг проект по ИПГВР, наречен “Градски уют, традиция и пъстро разнообразие”, предвижда реконструкцията и социализация на междублокови пространства, зелени площи, детски площадки и улици в карето между булевардите “6-ти септември” , “Мария Луиза”, “Източен” и ул. “Митрополит Панарет”. Чрез използване на слънчева енергия ще бъде подобрено публичното осветление в Аджисан махала, а реновирането на жилищните сгради в квартала ще става с включване в ремонтните дейности на местните обитатели.

Разработката “Нашият квартал – древен и вечен” пък включва възстановяване, озеленяване и социализация на “Източната порта” с прилежащите към нейната територия улици, алеи и паркинги. Тук влиза и изграждането на “Малката базилика”, както и рехабилитацията на територията около “Понеделник пазар” чред нова настилка, озеленяване и паркинг.

Това стана ясно по време на втория обществен форум за обсъждане на предложения за проектите, които ще бъдат реализирани в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *