post

Кметът на столицата на Дания Франк Йенсен заяви, че градът е на път да постигне въглеродна неутралност до 2025 година. Жителите на Копенхаген се придвижват с велосипеди дори и по време на студените зимни месеци, което значително помага на транспортния сектор, но освен това са приети и други мерки за да може градът да стане енергоефективен и по-лесно да се постигне целта за нулеви въглеродни емисии до 2015, съобщи Energy+International.

Кметът на Копенхаген смята, че използването на методи за пестене на енергия и вода в новите сгради е важно, но още по-важно е обновяването на съществуващите сгради. Други мерки включват екологични възможности за транспортиране, събиране на дъждовната вода и повторната й употреба, централно охлаждане и използване на енергоефективни прозорци и добра изолация.

Какви други проекти ще помогнат на Копенхаген да постигне поставената цел за въглеродна неутралност? Целите на градската управа да бъдат създадени условия за устойчив растеж изискват: нови инициативи за екологична мобилност; повече енергийноефективни сгради; производство на повече енергия от възобновяеми източници.

Въглеродният неутралитет обхваща два елемента: физическите въглеродни отпечатъци на сградата и емисиите. За да се постигне нулево въглероден отпечатък на дадена сграда се изисква тя да бъде проектирана така, че консумираната енергия да бъде равна на количеството произведена енергия от възобновяеми източници. В случая, когато имаме градове и региони, които генерират въглеродни емисии, тези емисии могат да бъдат компенсирани с въглеродни кредити.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *