post

Правителството в оставка одобри отпускането на целева субсидия за капиталови разходи в размер до 3 032 000 лв. по бюджетите на общините Бургас и Добрич, съобщиха от пресслужбата на Кабинета.

За Бургас средствата са до 2,9 млн. лв. и с тях ще се финансира изграждането на втория етап на надлеза над товарната ж.п. гара и пътния възел на улиците „Одрин” и „Крайезерна”. Добрич ще получи до 132 000 лв. за поставянето на козирка над трибуните на спортно-тренировъчното игрище в градския парк „Св. Георги”.

Средствата се осигуряват предвид изключителната важност на обектите за подобряване на инфраструктурата на територията на двете общини.

С друго свое решение Правителството в оставка отне от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда четири имота, намиращи се във варненския квартал „Галата”. Терените са с обща площ от 160 дка и са застроени със седем сгради и пет специални съоръжения.

Имотите ще бъдат предоставени безвъзмездно на община Варна. Намерението на местната власт е със собствени средства да изгради многофункционален комплекс за водни спортове и зона за отдих, да възстанови пътя за движение на МПС в близост до плажната ивица и да разшири гробищния парк на кв. „Галата”.

От МВР беше отнет имот от 32 дка, застроен с 31 сгради, на бул. „България” №238 в Пловдив. Теренът ще бъде предоставен безвъзмездно на ПУ „Паисий Хилендарски” за изграждането на студентски кампус. Средствата за преустройството се осигуряват от бюджета на висшето училище.

Правителството също така обяви за частна държавна собственост вагонотоварителната станция и два бетонирани моста на територията на пристанищен терминал „Бургас-Изток – 2”. Сградата и съоръженията са негодни за експлоатация и създават повишен производствен риск. Те ще бъдат премахнати от концесионера на терминала – „БМФ Порт Бургас” ЕАД за негова сметка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *