post

Всички държави от Дунавския регион се обединиха в обща кауза да промотират дестинация Дунав. Това стана ясно по време на дискусия за възможностите за развитие на туризма в Дунавския регион, която се проведе в представителството на провинция Баден Вюртенберг в рамките на световното туристическо изложение ITB Берлин. България беше представена от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. Всички 14 страни-участници в тази инициатива – България, Сърбия, Румъния, Словакия, Австрия, Германия, Унгария, Молдова, Украйна, Черна гора, Босна и Херцеговина, Чехия, Словения и Хърватска, единодушно подкрепиха идеята да работят заедно върху промотирането и маркетирането на общ продукт Дунав.

Иво Маринов, в качеството си на съкоординатор на Приоритетна област 3 “Туризъм, култура и контакти между хората”, представи пред участниците във форума напредъка по Дунавската стратегия и направеното до момента от страните-членки. Тази година участниците в инициативата в рамките на туристическото изложение са двойно повече в сравнение с миналата. В процес е подготовката на София за домакинство на среща на координаторите в края на април, съобщи Иво Маринов. Чрез Дунавската стратегия ще се опитаме да позиционираме региона като атрактивна и модерна дестинация за туризъм, каза още заместник-министърът.

Развитието на бранд Дунав и хармонизирането на системата за статистически анализи и мониторинг на туристическата дейност са основните цели на страните-участници. Зам.-министър Маринов подчерта огромната роля на Европейската комисия, Дунавския компетентен център и Световната туристическа организация към ООН при развитието на региона. На срещата бяха дискутирани и съвместните туристически маршрути Пътят на римските императори и Пътят на виното. В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с Дунавския компетентен център, вече е създадено звено за контакт за реализацията на стратегията. Предстои създаването на регионално звено и в Русе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *