post

Едно от основните предизвикателства пред различните програми за енергийна ефективност у нас са липсата на цялостна политика за прилагането им, както и разпокъсаността на дейностите между различни институции. Това стана ясно на първото заседание на Междуведомствената работна група за подготовката на цялостен подход към програмите за енергийна ефективност, която разгледа възможностите да бъдат оптимизирани усилията на държавните институции, за да бъдат подпомагани хората и бизнеса по-ефективно при усилията им да намалят разходите си за отопление и електричество.

Работната група препоръча да бъдат обединени на едно място усилията на държавата, за да има работещ и интегриран подход, както и единна политика за ефективно използване на средствата за цялостни решения. Към момента има действащи програми за прилагане на мерки за енергийна ефективност в няколко министерства (МРРБ, МИЕТ, МОСВ), финансирани със средства от оперативните програми. Друга тема, която беше обсъдена по време на заседанието, бе улесняването на административните процедури при изпълнението на проектите.

„Всички институции трябва да работят заедно, за да може проектите за енергийна ефективност да заработят и най-важното да решават нещата в тяхната цялост, а не на парче. Днес поне три министерства координират такива програми, което често води по пропуснати възможности за бизнеса и гражданите.“, каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева, която е председател на групата.

 

До няколко дни министерствата, които имат действащи програми за енергийна ефективност, ще предоставят на обсъждане в групата вижданията си за това каква да бъде структурата, която може да прилага от едно място интегрираната политика. В работната група днес участваха вицепремиерите Екатерина Захариева и Илияна Цанова, министрите Асен Василев и Юлиан Попов, заместник-министри и експерти.

Припомняме, че една от основните задачи на служебното правителство е да осигури ефективното и бързо прилагане на програмите за енергийна ефективност, тъй като това има пряко влияние не само върху българските семейства и бизнеса, но създава и допълнителна заетост за малкия и среден бизнес. Нещо повече, енергийната ефективност допринася за опазването на околната среда и повишаване на качеството на живот на гражданите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *