post

След успеха на миналогодишната интерактивна кампания Green Office Week 2012, традицията продължава с Waste Office Week 2013. Тази година формата на кампанията е обогатен с още повече интересни активности за служителите в българските офиси и е посветен изцяло на отпадъците.

Green Office Week 2012 включи около 13 500 служители от около 30 сред най-големите компании в страната и спечели награда „Зелена България” на Мистерство на околната среда и водите.

И тази година инициативата ще обхване големи, среди и малки компании, НПО, публични и общински администрации, които имат желание да подобрят своята работна среда като я направят по-устойчива. Waste Office Week им дава възможност да предприемат конкретни дейности към изграждането на едно отговорно към околната среда поведение, що се отнася до събирането и третирането на отпадъци на работното място.

Специфичната дейност на всяка една организация се отразява директно на работоспособността и здравословното състояние на служителите. От друга страна всички фирми в България са задължени по закон да събират и изхвърлят разделно отпадъците си. Затова Clenatech Bulgaria за втора поредна година приема предизвикателството да реализира инициатива, която лесно да интегрира в работния процес на всяка организация „зелени практики”. Събитието е подкрепено от Sofia Airport Center, а  партньори на кампанията са едни от най-активните организации в сферата на зелената икономика у нас.

Waste Office Week 2013 ще се проведе в седмицата от 27 май до 1 юни и чрез няколко малки „зелени стъпки“ цели да промени, отвътре навън, работна среда в компаниите и да инициира по-устойчиво отношение към околната среда.

Всеки ден от седмицата ще е фокусиран върху проблем с отпадъците, характерен за всяка една организация – пластмаса, стъкло, хартия, метал, а последният ден ще е посветен на иновативните идеи на служителите за опазването на околната среда по време на работа. Компаниите – участници ще имат възможност да включат своите служители и в Waste Office Workshop, творческа работилница на открито, която ще насърчи активността на служителите извън офиса, с цел изработване на различни офис и битови аксесоари от рециклирани материали.

Всеки ден иновативни съвети ще насочват и мотивират служителите в офиса, как с лесно приложими дейности могат да постигнат устойчив резултат. Посредством специално изработен Waste Office Calendar, разположен на видно място в офиса, служителите ще могат да стартират положителна промяна в отношението си върху околната среда.Waste Office Online Guide ще насочва всеки служител какво да прави по време на кампанията и ще обогати знанията му за опазването на околната среда от различните видове отпадъци.

Повече информация за тазгодишната кампания и условията на включване в нея, можете да намерите наофициалния сайт на събитието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *