post

Актуалният график на строително-ремонтните работи, които се извършват по столичната улица „Иван Асен II“, бе представен на среща между зам.-кметовете Ирина Савина и Любомир Христов, представители на „Софийска вода“ АД и жители на района. Участниците в срещата обсъдиха конкретните дейности, които вече са изпълнени и тези, които предстои да бъдат реализирани.

В рамките на проекта се изпълнява реконструкция на общо 550 м уличен водопровод, 120 м канал от „Софийска вода“ АД и рехабилитация на тротоарните настилки от Столична община, с изпълнител Обединение Трейс Инжект.

На срещата бе разяснено, че освен ремонт на тротоарите от двете страни на улицата с настилка от унипаваж, ще бъде направено изравняване на съществуващите бордюри, ще бъдат обособени места за поставяне на контейнери за смет и засаждане на дървета, ще бъдат изградени понижения на тротоарите с оглед осигуряване на общодостъпна среда и ще бъде рехабилитирано уличното осветление.

След приключване на ремонтните дейности, които се извършват от „Софийска вода“ АД, Обединение Трейс Инжект ще извърши и изравняване на останалите участъци от уличното платно, където са констатирани пропадания на пътната настилка. Предвижда се цялостната реализация на ремонтните дейности да приключи в средата на месец юли.

График на дейностите, изпълнявани от „Софийска вода“ АД:

Строително-ремонтните работи в част ВиК се изпълняват от „Софийска вода“ АД. Към настоящия момент са приключили дейностите по реконструкция на уличен водопровод по ул. „Цар Иван Асен II” от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” до ул. „Светослав Тертер” и реконструкция на уличен канал по ул. „Цар Иван Асен II” от ул. “Загоре” до ул. “Виктор Юго” и по ул. “Виктор Юго” от ул. “Цар Иван Асен II” до ул. “Янтра”.

В момента се изпълнява възстановяване на нарушените в следствие на изкопните работи пътни настилки с гранитен паваж. Графикът на изпълняваните дейности е както следва:

–    от ул.”Загоре” до ул.”Виктор Юго” и по ул. “Виктор Юго” от ул. “Цар Иван Асен II” до ул. “Янтра”. Срок за изпълнение: 01-23.05.2013 г.
–    от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” до ул. „Светослав Тертер”. Срок за изпълнение: 07.05-15.06.2013 г.

График на дейностите, изпълнявани от Обединение Трейс Инжект:

Строително-ремонтните работи за рехабилитация на тротоарните настилки на ул. „Иван Асен II” от Орлов мост до бул. „М. Еминеску“ се реализират от Столична община, с изпълнител Обединение Трейс инжект. Към настоящия момент са изпълнени дейностите в следните участъци – от ул. „Николай Ракитин“ до ул. “Младен Павлов“, от ул. „Младен Павлов“ до ул. „Георги Марков“ и от ул. „Николай Ракитин“ до ул. „Светослав Тертер“. Графикът на предстоящите за изпълнение дейности е следният:

Десен участък:
–    от ул.„Светослав Тертер“ до ул.„Авицена“. Срок на изпълнение: 15-21.05 2013 г.
–    от ул. „Авицена“ до ул. „Н.Гогол“. Срок на изпълнение: 22-28.05.2013 г.
–    от ул. „Н.Гогол“ до ул. „Загоре“. Срок на изпълнение: 11-20.05.2013 г.
–    от ул. „Загоре“ до ул. „Виктор Юго“. Срок на изпълнение: 21-28.05.2013 г.
–    от ул. „Виктор Юго“ до бул. „Е. Георгиев“. Срок на изпълнение: 11-20.05.2013 г.

Ляв участък:
–    от ул. „Мизия“ до ул. „Тича“. Срок на изпълнение: 21.05.-02.06.2013 г.
–    от ул. „Тича“ до ул. „Н.Гогол“. Срок на изпълнение: 22.05.-14.06.2013 г.
–    от ул.„Н.Гогол“ до ул.“Леонардо Да Винчи“. Срок на изпълнение: 29.05.-14.06.2013 г.
–    от ул. „Леонардо да Винчи“ до ул. „Янтра“. Срок на изпълнение: 29.05.-14.06.2013 г.
–    от ул. „Янтра“ до бул. „Е. Георгиев“. Срок на изпълнение: 29.05.-14.06.2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *