post

Подготовката на проекта за автомагистрала „Хемус” ще бъде финансирана по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., а строителството е предвидено за следващия програмен период 2014 – 2020 година.

В момента се финализира тръжната процедура за подготовка на проектните проучвания за доизграждане на „Хемус”. Направените до момента проучвания от периода 1992-1993 г. и от 2001 г. са неактуални поради сериозни промени, настъпили в България след приемането ни в ЕС.

Въз основа на транспортния модел от Генералния план за транспорта в България през 2011 г. е направена нова прогноза за трафика по АМ “Хемус”, съобщи в. “Стандарт”. За окончателен избор на вариант за реализация на АМ „Хемус” ще бъде извършено актуализиране на прогнозата за трафика и ако е необходимо ще се изготвя нова прогноза за нови варианти.

Ще бъде изготвен и детайлен финансово-икономически анализ, определяне на основните показатели за финансова възвращаемост и устойчивост на проекта. Предстоят също цялостен нов доклад по ОВОС и оценка за съвместимост.

Предстои да се изготвят нови карти с трасето на територията на всяка община, през която ще премине магистралата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *