post

Министерският съвет взе решение за предоставяне на общо 13 млн.лв. от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. От тях десет милиона лева ще отидат за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на първи и втори блокове на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и три милиона лева за осигуряване на програмата за национална туристическа реклама за 2013 г.

С решение на МС от 2008 г. блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” са обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. Със същото решение те са предоставени безвъзмездно за стопанисване и управление на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”. С решение на МС от 2012 г. блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” са обявени за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация и са предоставени за управление на ДП „Радиоактивни отпадъци” . С двете решения се изпълняват поетите задължения на България по Договора за присъединяване към Европейския съюз за окончателно спиране за извеждане от експлоатация на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй”.

С разработването на Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” (2006 г.) е приета концепцията за непрекъснат демонтаж, която предвижда дейностите по извеждане от експлоатация до статус „кафяво поле” да завършат до 2030 г. Такъв срок за завършване на дейностите по извеждане от експлоатация е заложен и в Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерския съвет на 05.01.2011 г.

Приетата концепция за непрекъснат демонтаж изисква финансиране на повече дейности по извеждане от експлоатация и човешки ресурси за извършване на тези дейности. Осигуряването на необходимите средства за изпълнение на дейностите на специализираното поделение «Извеждане от експлоатация» на ДП «Радиоактивтни отпадъци» ще гарантира изпълнението на поетите ангажименти от България пред Европейската комисия за извеждане от експлоатация на блокове 1-2 на АЕЦ «Козлодуй» в съответствие с приетия график, се казва в прессъобщение на МС.

Средствата, предвидени за национална туристическа реклама, ще обезпечат дейностите по утвърдената от Закона за туризма Годишна програма за национална туристическа реклама за 2013 г. Те включват организация за националното участие на над 40 международни туристически изложения, кампании за България в национални електронни и печатни медии на 10 чуждестранни целеви пазари, подготовка на над 15 журналистически и туроператорски турове от целеви и перспективни пазари, работни срещи и семинари и др.

Предвиждат се масирани комуникационни кампании на нови пазари с потенциал за развитие като Китай, Япония, Корея, Индия, както и повече дейности и специализирани събития за достигане до американския и канадския пазари. Предвидени са и повече съвместни акции с чуждестранни туроператори в Германия, Великобритания, Русия, Централна Европа и скандинавските страни.

Осъществяването на телевизионни и PR кампании, на външна и печатна реклама, организирането на посещения на журналисти, участието на престижни туристически борси, както и електронният маркетинг са от изключителен обществен интерес за развитието на туристическия сектор. Те насърчават ръста в броя на чуждестранни туристи у нас, включването на страната ни в програмите на туроператорските фирми, повишаването на приходите от туризъм и свързани с него дейности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *