post

Международният съюз по далекосъобщенията (ITU) публикува четиринадет български проекти в областта на информационното общество в ежегоден доклад за добри практики. Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации за втора поредна година оценява приноса на български инициативи, стратегии и проекти за развитието на информационното общество. Селектираните проекти се смятат за добри практики и се популяризират сред всички 193 държави, които членуват в съюза.

Годишният доклад включва няколко инициативи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Националната програма „Цифрова България 2015 г.”, Национален оперативен план за изпълнение на Национална широколентова стратегия, проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, участието в международен проект за е-достъпност в Централна и Източна Европа (интернет и цифрова телевизия) за слепи хора.

Сред останалите български институции и организации, които са цитирани в доклада са Академия за икономика – Свищов, Пловдивският университет, Националната агенция по приходите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Българският институт по метрология, Националният статистически институт, Министерството на труда и социалната политика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *