post

Техническият проект за модернизацията на жп участъка Септември – Пловдив беше  внесен за съгласуване и одобрение в община Родопи. Изпълнител на обекта е австрийската компания ПОРР БАУ ГмбХ, а проектант – българската фирма “Трансгео”  ООД.

Дължината на отсечката е 19 км. и ще струва 50.9 млн. лева. Тя е етап от проекта  “Модернизация на жп участък Септември – Пловдив”- част от Трансевропейската  железопътна мрежа”, финасирана от ОП “Транспорт” 2007-2013 г, чрез съфинансиране от  Кохезионния фонд.  Железният път се подновява с цел увеличаване на скоростта на  движение до 160 км./час и постигане на пълна оперативна съвместимост с Европейската  железопътна мрежа.

Според инж. Илия Илиев, ръководител на проектантския екип, техническото задание  предвижда да бъдат построени две нови мостови съоръжения в района на Прослав и  Кадиево, както и изграждане на перони, осигуряващи достъпна среда за пътниците.  Пресичането на съществуващият пешеходен прелез в Прослав ще се реши с пешеходен  надлез (пасарелка). Ще се осигури и пробива на ул. “Модър”  в Пловдив, който се  предвижда да бъде изграден скоро. Покрай жп линията, която минава през насените места  ще се изградят шумопоглъщащи огради.

Строеж на нов пътен надлез е предвиден на мястото на сега съществуващият жп прелез  при гара Тодор Каблешков. От тук ще се осъществи и връзката с бъдещият интермодален  терминал в с. Злати трап.

Според инж. Илиев има готовност модернизацията на жп линията Стамболийски- Пловдив да стартира веднага след като проектите бъдат съгласувани от съответните  общини и други институции, в които попада трасето и последващото одобрение и  издаване на строително разрешение от Министерството на регионалното развитие. Като  най-лош сценарии той посочва това да стане в началото на м. септември тази година, информира в. “Марица”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *