post

С 1 милиард лева са се увеличили разходите в периода 2009 – 2012 година в най-важните предприятия от железопътния сектор. Това заяви на пресконференция вчера министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Данаил Папазов. Той окачестви управлението на двете дружества през последните три години – Български държавни железници /БДЖ/ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/, като запушване на дупки при липса на планиране.

Нетните загуби на Холдинг БДЖ от 2005 г. до 2008 г. са под 2,5 милиона лева, а за периода от 2009 г. до 2012 г. вече достигат почти 193 милиона лева, посочи министър Папазов. По думите му тази негативна разлика  е постигната на фона на сериозни съкращения от 4 701 човека в периода 2009 г. – 2012 г. на служители от дружествата към Холдинга. В същото време анализът сочи сериозно нарастване на предоставената субсидия през годините.

От 2005 година до 2008 година Холдингът е субсидиран общо с 420 милиона лева, а от 2009 до 2012 година – със значително повече средства – 676,6 милиона лева.

Общият извод, според министър Данаил Папазов е, че Холдинг БДЖ и неговите дружества не са се управлявали правилно и са натрупали огромни задължения към НКЖИ и към кредиторите. Почти нито една препоръка от плана за спасяване на БДЖ, не е спазена с изключение може би единствено на съкращенията на персонала.

Във връзка с лошото финансово състояние на Холдинг БДЖ, непрекъснато намаляват приходите на НКЖИ от инфраструктурни такси. През от 2005 г. дружеството е имало приход от 147,6 милиона лева, а през 2012 г. намаляват до 87 413 хил. лева. В същото време драстично се увеличават предоставените средства от държавния бюджет за развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура – от 41 милиона лева за 2005 г. на 217 милиона лева за 2012 г. В същото време от 2010 година до 2012 година в НКЖИ са направени съкращения на 20% от персонала.

Министър Папазов подчерта, че сред мерките за оздравяване на двете железопътни дружества, са прекратяване на приватизацията на „Товарни превози“ и преструктурирането му, изчистване на задълженията на „Холдинг БДЖ” ЕАД към ДП „НКЖИ” по схемата дълг срещу собственост на три етапа до 2014 година, продажба на сгради и имоти.

Данаил Папазов представи програма за оздравяването на двете дружества която включва изчистване на задълженията на „Холдинг БДЖ” ЕАД към ДП „НКЖИ” по схемата дълг срещу собственост на три етапа:

До 15.07.2013 г. – 12 000 000 лв.
До 31.12.2013 г. – 25 000 000 лв.
До 31.12.2014 г. – 60 000 000 лв.

Продажба на сградите и имотите на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”, прехвърлени от „Холдинг БДЖ” ЕАД по схемата дълг срещу собственост на три етапа:
До 31.12.2013 г. – 10 000 000 лв.
До 30.06.2014 г. – 25 000 000 лв.
До 30.06.2015 г. – 60 000 000 лв.

Прехвърляне на жп мостовете на Фериботен комплекс Варна от ДП”НКЖИ” към ДП “Пристанищна инфраструктура” в срок до 31 декември 2013 г.; Продажба на неоперагивни активи и скрап; Преструктуриране на БДЖ „Товарни превози” ЕООД чрез: Краткосрочен план – края на 2013 г., Средносрочен план – края на 2014 г. и дългосрочен план – края на 2017 г.

Дислокация на ръководството и администрацията на „Холдинг БДЖ” ЕАД, БДЖ „Товарни превози” и БДЖ „Пътнически превози” от сградата на ул. Иван Вазов на Централна жп гара София и жп гара Подуяне до декември 2014 г.

Осъществяване на структурна оптимизация и стриктен контрол върху дейността на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *