post

Започва подготовката за доизграждане на автомагистрала „Хемус” със средства от Оперативна програма „Транспорт”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” Асен Антов, съобщи Министерството на транспрота.

Проектът вече има изготвена и одобрена апликационна форма.

Общата сума на предоставената безвъзмездна помощ е 5.246 млн. лв., като от тях 4 197 120 се отпускат от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а останалите 1 049 280 са национално съфинансиране.

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и включва следните дейности:
– Извършване на предпроектни проучвания – до март 2014 г.;
– Изготвяне на идеен проект – до април 2015 г.;
– Изготвяне на доклад по ОВОС – до октомври 2014 г.;
– Изготвяне на доклад от предварителни археологически проучвания – до октомври 2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *