post

До края на месец август трябва да приключи втората фаза от ремонта на зала “Христо Ботев”, която включва фасадата и околните площи. На съоръжението се поставя и специална изолация, за да се повиши ефективността на отоплението през зимата.

Извършва се цялостен ремонт на тротоарните настилки и уличното осветление при залата. В момента се възстановяват тротоарните настилки от унипаваж и асфалт като се оформя пешеходна зона. Изпълнени са 110 м бордюри и 100 кв.м паркинг с бетонно-тревни паркинг елементи.

Възстановено е публичното осветление пред зала „Христо Ботев” и и изцяло е подменена подземната инфраструктура. Положена е нова кабелна канална мрежа и са изградени необходимите 15 шахти.

Монтирани са 9 нови осветителни тела по продължението на главната алея и страничните подходи към входа на залата. Почистени и подравнени са тревните площи около залата, където ще бъде озеленено.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *