post

С 5,4 % са се увеличили новопостроениет жилищни сгради у нас през второто тримесечие на 2013 г., показва статистика на НСИ. По предварителните данни на института броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие годината е 561, което е с 9 повече спрямо миналата година по същото време.

Според новопостроените сгради с най-голям дял са къщите (69.7%), следвани от жилищните кооперации (18.9%), и в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят им нараства съответно с 32 и 13, докато новопостроените вили и сгради от смесен тип намаляват съответно с 29 и 8.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 121 сгради с 592 жилища в тях, Бургас – 105 сгради с 1 001 жилища, и Пловдив – 48 сгради със 179 жилища.

От новопостроените жилища почти половината са с две стаи (46.6%), следвани от тези с три стаи (28.2%). Спрямо второто тримесечие на 2012 г. статистиката отчита увеличение на едностайните, двустайните и жилищата с четири и пет стаи и намаление на жилищата с три и шест и повече стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра – 174.8 кв. м, и София – 150.8 кв. м, а най-малка – в областите Благоевград – 56.3 кв. м, и Плевен – 58.9 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *