post

В четвъртък Столичната община ще се запознае с офертите на фирми, които кандидатстват за извършване на ремонти на улици и булеварди в София.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците за процедура с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за рехабилитация на улици и булеварди от първостепенната улична мрежа, ще се състои от 10.00 часа на 22 август 2013 г.

Ще бъдат отворени ценови предложения за:

1. Рехабилитация на бул. „Никола Мушанов” от бул. „Възкресение” до ул. „Житница” и на бул. „Овча купел” от ул. „Житница” до бул. „Цар Борис III”.

2. Рехабилитация на ул. „Проф. Д-р Иван Странски” от ул. „Акад. Борис Стефанов” до бул. „Симеоновско шосе” и на ул. „Акад. Стефан Младенов” от бул. „Г.М.Димитров” до ул. „Проф. Д-р Иван Странски”, по съществуващо положение.

3. Рехабилитация на ул. „Г.С.Раковски” от бул. „Княз Александър Дондуков” до ул. „Козлодуй” (без кръстовището с бул. „Сливница”). 4. Рехабилитация на бул. „Арсеналски”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *