post

В конкурса взеха участие 15 екипа от София, Бургас и Варна, съобщи viapontika.com. Проектите се оценяваха от 8-членно жури в състав: г-н Димитър Николов – кмет на гр.Бургас, арх. Веселина Илиева – гл.архитект на общ. Бургас, арх. Владимир Милков – председател на САБ Бургас, арх. Димитър Георгиев – представител на ЦУ на САБ, ландшафтния арх. Пламен Матеев – представител на съюза на ланд.арх. в България, проф. Николай Овчаров – спец. културно-историческо наследство, адв. Тодор Батков – мажоритарен собственик на фирмата инвеститор и г-н Иван Касалийски – изп. директор на „Форос Дивелъпмънт“ АД.

След обстоен и задълбочен анализ на представените проекти, журито не присъди първа награда. Дадени бяха една втора, три трети награди и една поощрителна премия.

Наградният фонд от 50 000 лева бе разпределен между следните архитектурни колективи :

Втора награда от 15 хил. лева бе присъдена на „Архи Бриз” от Варна, с ръководител арх. Борислав Игнатов;

Трите трети награди от по 10 хил. лева бяха присъдени съответно на „Атика-Р5/Аркадия“ от Бургас, с ръководител арх. Росица Йовчева, „ФОРОС 7“ от гр. Бургас, с ръководител арх. Даниела Бурлянова и „Студио Рачеви“ от Варна, с ръководител арх. Васка Рачева; Поощрителна награда от 5 хил. лева отиде при оригиналното архитектурно решение на „ВД-АРХ“ от гр.София, с ръководител арх. Даниела Славова.

Комплекс Форос ще бъде разположен върху територия с площ от 389 619 квадратни метра на живописния полуостров „Форос“, в квартал „Крайморие“, разположен в най-южната част на града.

Комплексът е в непосредствена близост до местността Пода, а по протежението му са запазени останки от крепостни стени и кули.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *