post

Проектът на национална стратегия за развитие на туризма ще бъде готов в края на следващата седмица. Това съобщи в Димитровград  заместник министър-председателят по икономическото развитие  Даниела Бобева. Тя бе специален гост на форума „Димитровград – нови възможности за туризъм”.

Според доц. Бобева стратегията трябва да отрази преориентацията на политиката в областта на туризма – вниманието да се обърне към туристи с по-широки интереси. Документът трябва да обвърже всички обекти на културно-историческото наследство, да обхване разнообразните видове туристически продукти, които предлага България, за да бъде привличането на туристи по-ефективно и целогодишно. В проекта, който е основа за дискусия с професионалната общност, ще бъде отделено специално място на културно-историческия туризъм.

„България има нужда от туристи с широк профил, които ще влизат не само в кръчмите, но и в музеите“, коментира вицепремиерът. Тя подчерта, че се води активна политика за привличане на точно такъв тип туристи от Китай, Русия, ОНД, Виетнам и др. „Полагаме сериозни усилия за облекчаване на визовия режим, но трябва да се има предвид, че като член на ЕС имаме ограничения в това отношение“, каза г-жа Бобева. Тя изрази скептицизъм по въпроса възможно ли е бързо електронизиране на визите.

„Ако питате мен, най-голямото чудо на България през последните години са българските археолози. Те откриха толкова ценни съкровища в българската земя, за които много техни колеги по света мечтаят цял живот, но не им се отдава да се докоснат до подобни находки. Благородно им завиждам“, призна вицепремиерът.

Според Бобева предищното правителство е харчило пари за реклама без никакъв ефект. “Ограниченият ресурс, с който разполагаме, трябва да се изразходва много внимателно – да се преценява на кои пазари и как точно да се рекламира, да се целят конкретни групи туристи“, обясни тя и добави, че задача на българските външно-икономически служби е да рекламират условията за туризъм в страната и да привличат туристи и инвеститори.

На срещата представители на местната власт, на неправителствени организации и археолози поставиха редица проблеми, които чакат решение от години: липсата на акт 16 на Александровската тракийска гробница и кандидатурата й за ЮНЕСКО, необходимост от средства за реставриране фасадите на сградите в централната част на Димитровград, която е част от проект „Атриум“, проблемите със собствеността на земята, върху която е музейният център “Тракийско изкуство в Източните Родопи“, желанието монументът Богородица да бъде включен в Националния регистър за недвижими културни ценности. „Ще поставя тези проблеми пред министъра на културата и ще търсим най-доброто решение“, обеща вицепремиерът. Тя даде и гласа си за един от 20-те обекта, номинирани във втория етап от „Чудесата на България“,  но запази в тайна предпочитанието си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *