post

България може да има кадастрална карта до три години, ако се осигуряват по 10-12 млн. лв. годишно. Това прогнозира министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов в предаването „Седмицата” на Дарик радио. Той посочи, че към момента са готови само 18% от кадастъра и в половината има неточности, които трябва да бъдат коригирани.

Министър Данов определи като един от най-големите проблеми пред реализирането на значителни проекти липсата на общи устройствени планове. Едва една четвърт от общините са разработили плановете си и това е пречка пред инвестиционните проекти. Министърът посочи, че във ведомството му е постъпил само един проект за разглеждане и одобрение – от община Бяла, и то едва преди седмица. „Проектната готовност е голям проблем и ние вече сме изпратили писма до кметовете, да установим какво е положението и как можем да помагаме”, каза Иван Данов.

Той посочи, че приоритет в работата му ще бъде промяната в законодателството, регламентиращо проектирането и строителството. В момента съществуват много закони и наредби, които влизат в колизия по между си, а освен това практиката по прилагането им е различна в различните населени места. Целта е да се унифицират процедурите, да се решат проблемите с незаконното строителство, както и да се постигне технологично развитие на страната.

Според министър Данов най-големият проект в България към момента следва да бъде подобряването на средата за живеене – саниране на сградите, проектиране и осигуряване на екологосъобразна среда около тях. Той посочи необходимостта от нова жилищна политика, която да отразява принципите на устойчивата архитектура. Това означава да се строи с материали, от които поне 60% да могат да се рециклират, както и да се произвеждат в страната, за да не влияе транспортирането им отрицателно на емисиите въглеродни газове.

Създаването наново на българска индустрия за производство на строителни материали е една от амбициите пред министъра. Другите са свързани с възвръщането на традиционните за българските строители пазари в Азия и Африка, както и с повишаване на критериите по отношение на висшето и средното специализирано образование в строителството и проектирането.

Министър Данов отхвърли като абсолютно неаргументирано искането на вот на недоверие срещу правителството заради новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране. „Аргументите не бяха мотивирани. Не чух нищо, което да помогне за развитие на потенциала на това ведомство”, каза той. По думите му, необосновани са и твърденията за допълнителни разходи, свързани с министерството, тъй като финансирането му е осигурено за сметка на разделеното бивше Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *