post

Правителството отчужди за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на пловдивското село Златитрап. Върху тях ще бъде изграден интермодален терминал в Южния централен район на планиране, съобщиха от правителствената пресслужба.

Интермодалният терминал е със статут на национален обект. Той е част от железопътната магистрала Калотина-запад – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград и има първостепенно значение за цялостната транспортно-комуникативна система на страната. Реализира се по ОП „Транспорт”.

Необходимите средства за изплащане на паричните обезщетения на собствениците са в размер на 79 392 лв. Те са за сметка на НК „Железопътна инфраструктура” като част от проекта по оперативната програма.

Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица.

С друго решение правителството учреди безсрочно право на строеж в горска територия – публична държавна собственост, без промяна на нейното предназначение. Правото се учредява в полза на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД за изграждане на ретранслаторна станция „Ягодина”. Засегнатият терен е с площ 0,2 дка и се намира в местността „Буйновско ждрело” в община Борино.

Срещу учреденото право на строеж „ЕВН България Електроразпределение” ще заплати 420 лв., режийните разноски са 8,40 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *