post

Пазарната цена на земята за периода 2000 –2013 година се е увеличила близо 3 пъти, като най-голям скок в пазарните цени е отчетен в периода 2007-2008 г. През следващите години увеличението на цената е със сравнително по-слаби темпове. Въпреки тенденцията на повишаване на пазарните цени на земята, те остават сравнително ниски и немотивиращи продавачите.

Това се посочва в анализ за състоянието и развитието на пазара на земята в България – 2012 г. на проф. Светла Бъчварова, цитиран от fermer.bg.

Факт е, че цените не отговарят на продуктивният потенциал на земята, на възможностите на нея да се отглеждат много на брой култури с високи добиви, а също така и на потенциалните продавачи за нейната полезност, се посочва в анализа. Прогнозите са и през следващите години да продължи развитието на пазара на земеделски земи и съответно на повишение на цените. Основната мотивираща причина за това е увеличаването на субсидиите, които земеделските производители получават на единица площ.

Елемент от пазара на земеделски земи в България представлява и предоставянето на земя от страната собствениците под наем или с арендни договори. Трябва де се отбележи, че годишно се сключват договори за аренда между 2.5 до 3 млн. дка. Средният  размер на рентата се движи в границите на 5.9 до 6.2 на сто от пазарната цена за съответния регион. Като цяло тенденцията е на повишение на рентните плащания на декар, но в умерени темпове, се посочва в анализа.

И през следващите години пазарът на земеделски земи ще остане активен поради насочването към него на все по-големи финансови ресурси. На този етап обаче липсата на визия за ролята на държавата на пазара в последователна политика за осъществяването й ще продължи да затруднява съчетанието на интересите на купувача и продавача, закрилата на земеделските производители, разрешаването на проблемите, препятстващи усвояването и ефективното използване на субсидиите от ЕС. Важен е контролът на българския поземлен пазар и това е функция на държавата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *