post

Инвестициите в изграждането на индустриални зони, в модернизация на пристанищната база и в изграждането на интермодални транспортни центрове, ще мотивират инвеститорите в целия регион на Дунав и особено в българо-румънския участък на реката. Не е случайно, че интермодалните терминали са сред основните приоритети за ЕС през следващия програмен период. Това каза президента Росен Плевнелиев по време на посещението си в Силистра. Подготвя се изграждането на интермодален терминал във Видин и индустриална зона в непосредствена близост до втория мост на река Дунав, за който вече има заявен инвеститорски интерес, припомни държаваният глава.

Президентът се обяви за обща енергийна стратегия на страните от Дунавския регион, която ще повиши енергийната сигурност чрез свързване на системите за пренос на енергоресурси. Диверсификацията на енергийните източници е европейски приоритет, напомни държавният глава, който изрази притеснение от рисковете от нова газова криза за България, с оглед на търговските отношения между Украйна и Руската федерация.

„Решението е само едно – свързаност на енергийните мрежи, енергийна ефективност и енергийна диверсификация. Това също влияе върху доверието на инвеститорите“, подчерта Росен Плевнелиев в Силистра, където се проведе дискусия, посветена на общите приоритети на България и Румъния след 2014 година. „Имаме общ проект с Румъния за газова интерконекторна връзка, който вече се изгражда. Газовите връзки с Гърция ще осигурят достъп до Трансадриатическия газопровод (ТАП), а чрез българската газопреносна мрежа Румъния може да получава достъп до азерски газ“, каза президентът пред участниците във форума.

Кметовете на двете общи подписаха и декларация за сътрудничество и съвместни усилия за изграждането на трети мост на р. Дунав при Силистра-Кълъраш.

Плевнелиев потвърди и решимостта страната ни да работи не само за износ на сурова земеделска продукция, но и на готови продукти. „Затова трябва да развиваме общи лаборатории и хранителни центрове, да създадем международни борси за храни и земеделска продукция, съвместно с Румъния, която има сходна на българската стратегия“, посочи президентът.

Пред участниците в дискусията Росен Плевнелиев отново настоя водната реформа да продължи и се обяви за интегриран подход във водното планиране. „България има генерални планове за развитие за 35 години напред, сега е необходима консолидация в сектора, която още не е финализирана“, подчерта Плевнелиев и призова за изработването на решения на проблемите с ефективното използване на водните ресурси, с опазването на околната среда и на биоразнообразието.

Сред приоритетите и за двете страни след 2014 г. президентът посочи третирането на отпадъците и изграждането на преработващи инсталации. „Едва 6 на сто от отпадъците, които България произвежда, отиват за рециклиране и трябва да разберем, че ефективното управление на отпадъците е един от инструментите да станем по-богати“, каза Росен Плевнелиев.

На дискусията държавният глава открои още възможностите за реализация на съвместни проекти със средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г., която се очаква да бъде изпълнена над 90 на сто. Двете страни трябва да се възползват и от сътрудничеството си по Дунавската стратегия в нейните четири основни направления – свързаност, опазване на околната среда, социално-икономическо сближаване и туризъм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *