post

Космически сателит ще следи за незаконни строежи на територията на страната. На всеки две седмици той ще прави сателитни снимки на районите, които ще наслагва една върху друга.

Когато има промяна системата ще я оцветява в червено, а експертите ще проверяват дали са издадени разрешения за въпросните строителни дейности.

Целта на системата е да регистрира незаконните строежи на възможно най-ранен етап.

„Не бива да допускаме да се разбира за незаконния строеж, след като сградата вече е построена и се окаже, че инвеститорите са хвърлили парите си на вятъра”, обясни министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов.

Според него работата на сателита ще улесни много и дейността на експертите от Дирекцията „Национален строителен контрол”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *