post

Докато България забранява продажбата на земеделска земя на чужденци, в Румъния се случва точно обратното. На 20 ноември румънското правителство одобри законопроект, с който се надява не само да привлече чужди инвеститори, но и да възроди селското стопанство в страната.

Според новия закон от 1 януари 2014 г. всички граждани на Европейския съюз ще могат да придобиват земеделски земи в Румъния. Това ще става без да е необходима предварителна регистрация на юридическо лице на територията на страната.

Всеки желаещ да продаде земята си е длъжен да уведоми местното кметство за намерението си. От общината първо ще предлагат терена за продажба на представителите на местното население.

Ако в продължение на 30 денонощия никой не прояви интерес към земята, нейният собственик има всички права да я продаде на гражданин на чужда държава.

Законът обаче въвежда и известно ограничение: той разрешава на купувачите да придобиват не повече от 100 хектара земя.

Ина Папазян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *