post

Договорени са 99% от бюджета на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). Това съобщи днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, която отчете напредъка по европейската програма.

По думите на Терзиева по ОПРР до момента са сключени 1085 договора и са изплатени 1,784 млрд. лева, което е 75% от бюджета на програмата.

Терзиева обърна внимание, че рискът за загуба на средства по ОПРР в края на май е бил оценен на 250 млн.лв. След предприетите стъпки и приемането от страна на Европейската комисия на апликационната форма за Северна скоростна тангента, вече няма риск от загуба на средства за тази година. Министърът бе категорична, че няма да загубим и евроцент по ОП „Регионално развитие” за 2013 г.

Следващата година ще е огромно предизвикателство, защото ще се застъпят двата програмни периода и ще трябва да се управляват паралелно две оперативни програми, каза Терзиева. Тя изрази отново своята подкрепа за това броят на градовете, допустими за финансиране по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.,  да бъде запазен на 67.

Във връзка с демаркацията с програмата за селските райони, Терзиева информира, че за градовете от 1-во до 3-то ниво ще се допуска до 20% от бюджета на всеки град да се инвестира извън зоните за въздействие на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, но в рамките на общинската територия. Средствата ще може да се влагат за образователна и социална инфраструктура и в зони с потенциал за икономическо развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *