post

Министерството на икономиката и енергетиката ще отпусне 289 620 лв. на община Русе за изграждането на елементи на общинската ВиК структура – уличен канал, отвеждащ отпадъчните води от имота, върху който ще се изгражда завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, до най-близката ревизионна шахта от канализационната мрежа на Индустриален парк – Русе.

На вчеаршното заседание на МС беше одобрен и проект на договор с „ВИТТЕ Аутомотив България” ЕООД за строителството на завода. Проектът на дружеството е сертифициран като инвестиция клас А. Нейната стойност е 7,51 млн. лв., като до момента са вложени над 2 млн. лв. От компанията очакват реалните вложения да надхвърлят 10 млн. лв.

Срокът за изграждането на завода е октомври 2015 г. Проектът предвижда във високотехнологичното предприятие до новия индустриален парк на Русе да се извършват инженеринг, производство и логистика на затварящи и заключващи електронни и механични системи. Ще се сглобяват изделията на „ВИТТЕ Аутомотив” ГмбХ, ще функционира център за изследване и развитие на производството на електронни, електромеханични и механични части за автомобили и логистичен център за обслужване на специализираните пазари в Унгария, Румъния, Турция и Сърбия. С реализацията на проекта ще бъдат създадени нови 232 работни места, като трудовите възнаграждения ще бъдат по-високи от средното за страната в тази икономическа дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *