post

Инициативата ТУРАС събира на едно място 28 партньора, представители на различни местни власти, академични и бизнес институции, които заедно разработват нови практически решения за по-устойчиви градски райони.

Всяка местна власт е включена в пилотно изследване по конкретен казус на градското устойчиво развитие, като например: адаптация към изменението на климата и смекчаване на последиците; недостиг на природни ресурси; неконтролирано градско разрастване; зелена инфраструктура; саморазвиваща се икономика базирана на местни ресурси, както и участие на общностите в области като времената употреба на изоставени области и сгради.

Столична община участва в изследването на казус, свързан с причините, механизмите и последиците от „неконтролираното разрастване на градовете”. Заедно с още 10 чужди града, София изработва специална гео-пространствена информационна система (международна ГИС платформа). В изготвянето й участват още общините в Дъблин (Ирландия), Рим (Италия), Щутгарт (Германия), Севиля (Испания), Лондон (Великобритания), Брюксел (Белгия), Любляна (Словения), Ротердам (Холандия).

Първата фаза от проекта ще приключи до края на 2012 г., когато ще се създаде основния интерфейс на ГИС платформата. Той ще включва база данни за функционалната структура на градовете, уличната мрежа, сградите, ползването на земята, топографията, социално-икономически данни и други. Тази обща информация ще бъде допълнена от други документи, като например отчети, снимки, карти.

Във второта фаза на проекта платформата ще бъде обогатена с допълнителни инструменти, като приложения за смарт-телефони, блогове, социална медия, системите geowikis и moland. Това ще се случи на етапи до края на 2015 година, като първата пилотна версия се очаква да бъде готова за тестване до края на 2013 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *