post

Върховният административен съд отхвърли жалбата на съвместното италианско предприятие “Салини – Импреджило” срещу класирането на офертите за строеж на Северната скоростна тангента на София, съобщи “Стандарт”.

С това решението класираният на първо място консорциум “ХПВС-ССТ”, в който влизат “Хидрострой” АД, “Пътни строежи Велико Търново” АД, “Пътинженерингстрой” АД, “Пътстрой Бургас” ЕООД и “Водстрой 98” АД, вече може да сключи договор за изпълнение. Очаква се това да стане през януари.

За изграждане на 16,5-километровата отсечка, която ще свързва пътя към Сърбия с магистрала “Хемус”, класираният на първо място консорциум е предложил най-ниската цена от 150 млн. лв. без ДДС.

Цената има тежест от 50% при класиране на офертите като със своето предложение консорциумът взима максимално възможните 50 точки.

От останалите 50 точки за техническо предложение и срок на изпълнение българският консорциум е събрал 29 точки, което е и най-ниският показател сред 4-та участника, достигнати до втория етап на конкурса.

Европейската комисия вече е одобрила апликационната форма на проекта, което ще позволи изграждането да стартира с авансови средства от Брюксел.

Финансирането е по ОП “Регионално развитие”, а срокът на изпълнение е година и половина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *