post

“Софийски имоти” ЕАД подаде искане за кредит в размер на 2 500 000 лв. от Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС).

Предназначението на исканото финансиране е подпомагане изпълнението на проект “Възстановяване и обновяване на обект Парк Възраждане”, гр. София, район “Възраждане”, м. “Зона Б-5-4″, кв. 1а, УПИ I и УПИ II”.

Проектът предвижда създаване на условия за спорт и рекреация в паркова градска среда чрез изграждане на амфитеатър за провеждане на културни и акционни събития, детска площадка, оборудвана с подходящи съоръжения за повече физическа активност сред подрастващите, кафе-ресторант, два паркинга и др.

ФУГРС финансира проекти със значим социално-икономически ефект на територията на столицата, чрез предоставяне на нисколихвени заеми, банкови гаранции и инвестиции в дялово участие. Общият финансов ресурс на фонда е близо 50 млн. лева, като 24, 6 млн. лева са осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а 24, 6 млн. лева са осигурени като съфинансиране от ФЛАГ. Фондът ще инвестира в проекти, които генерират недостатъчен приход, за да бъдат финансирани от пазара и имат висок обществен ефект.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *