post

Възразяваме срещу въвеждането на възможността за възлагане на поръчки без търг или конкурс на кандидати (in-house поръчки).

Това заявиха от Българската стопанска камара (БСК) по повод приемането на второ четене на законопроекта за изменение на ЗОП от парламентарната комисия по правни въпроси. В законопроекта е записано, че обществени поръчки могат да се възлагат без търг и конкурс на държавни или общински предприятия.

Отсъствието на изисквания към свързаните с възложителя фирми като оборот, квалификация на персонала, опит и др. ще доведе до масово създаване на собствени фирми от възложителите с основна цел обсебване на ресурсите по ЗОП, неконтролируемо харчене на публични средства и вътрешна корупция, категорични са от БСК.

Това ще означава повечето общини и държавни институции да създадат собствени охранителни, застрахователни, строителни, ремонтни и т.н фирми, чрез които да усвоят парите по ЗОП. Тази възможност ще доведе до елиминиране на конкуренцията, отсъствие на справедливо определяне на цената на поръчката и на условията за нейното възлагане.

Като резултат ще бъде налице опасност за източване на бюджетни и обществени средства. Възлагането на „собствени” фирми от страна на възложителите ще ограничи и свие рязко пазара на обществени поръчки и достъпа на малкия и среден бизнес до тях, ще влоши тяхното финансово състояние, ще отблъсне чуждестранните инвеститори, ще доведе до скрито одържавяване на икономиката и допълнително ще влоши ефективността на разходване на публичните средства, по който показател страната ни е на последно място в Европейския съюз, заявяват от БСК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *