post

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” ще управлява част от имот – публична държавна собственост, в района източно от Терминал 2 на Летище София. Върху терена ще бъде изграден нов летищен радиолокационен комплекс и пътна връзка. Направен анализ на състоянието на настоящите радиолокационни комплекси констатира необходимост от цялостната им модернизация и изграждането на нов на друга площадка на територията на летището, се казва в съобщение на Кабинета.

С друго решение правителството даде съгласието си на търг с тайно наддаване на бъде продаден имот в местността „Сръбчето” край Русе, предоставен за управление на ДП „Транспортно строителство и възстановяване“. Имотът е с площ 11,9 дка с построени в него 10 промишлени, производствени, складови и селскостопански сгради, както и сгради за енергопроизводство, водоснабдяване и канализация. Той не е необходим за изпълнение на основната производствена дейност на предприятието и не се използва от 2002 г. В същото време за него се извършват разходи по опазването му, начислява се амортизация и се заплащат данъци и такси. С продажбата му ще бъдат реализирани приходи, с които ще се подобри финансовото състояние на държавното предприятие.

Правителството прие и решение за едновременно намаляване и увеличаване капитала на „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД. В капитала на дружеството ще бъде апортиран имот от ведомствения фонд на МВнР, който не е подходящ за задоволяване на жилищни нужди, но може да бъде използван като офис. В същото време капиталът на „АДИС” ще бъде намален със стойността на правото на собственост върху друг апартамент, подходящ за живеене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *