post

 

“Информационно обслужване” АД стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството в България – InfoStart: www.infostart.eu. Това е една от стъпките, предприети от системния интегратор за подобряване подготовката на ИТ специалисти предвид нарастващият дефицит на експерти в сферата, съобщават от Министерство на транспорта и информационните технологии.

Платформата цели да подготви нови кадри за нуждите на компанията, държавната администрация и бизнеса. Също така, “Информационно обслужване” АД, ще създаде условия за работа и партньорства с ИТ предприемачи от цялата страна. Компанията ще използва и надгражда технологичния капацитет, ресурсната база (офиси във всички областни градове) и експертния състав (над 300 висококвалифицирани софтуерни инженери и комуникационни специалисти), за да развива компетенциите на ИТ специалисти и да подкрепи бизнеса в България.

Предвижда се провеждането на серия от обучения и сертификационни курсове в цялата страна. Успешно завършилите отделните направления: Специалност „Програмист“, Специалност „Системен администратор“ и Специалност „Специалист по качеството“ ще получат свидетелство за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката.

Основен акцент в платформата InfoStart се поставя и върху ИТ предприемачите. Сред целите, които InfoStart се поставя до края на 2014 г. са серия от обучения в цялата страна, подготовка на 150 ИТ специалисти в трите основни професионални направления, обучение на 200 специалисти в областта на информационните технологии и държавната администрация, посредством стажантска програма в офисите на компанията в цялата страна. Освен това се планира да бъдат открити 30 нови работни места в офисите на Информационно обслужване в по-големите градове и да се създадат интерактивни лаборатории за разработване на нови проекти и технологии в по-големите офиси на компанията.

Продължителността на обучението по трите ИТ специалности е шест календарни месеца. Лекциите стартират на 9 май, а подробната програма на курсовете, информация за лекторите и критерии за кандидатстване е публикувана на www.infostart.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *