post

РК София – град на Камарата на архитектите в България организира обучителен семинар на тема “Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали – нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й”.

Семинарът ще се проведе на 30 януари от 15:00 ч. в сградата на САБ на ул. „Кракра” №11.

Лектор ще е доц. д-р инж. Румяна Захариева от катедра “Строителни материали и  изолации” в УАСГ, която е член на работния колектив, изготвил текста на наредбата.

Целта на семинара е да запознае архитектите с основните изисквания на наредбата за управление на строителни отпадъци и произтичащите от нея задължения, както и да се развият практически умения по прилагането на документа, с което да се осигури неговата ефективност.

Повече подробности ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *