post

Нов 24-километров участък от пътя Кърджали – Подкова е отворен за движение от днес. Той е част от трасето за Гърция през Маказа.

Реализацията на проекта бе разделена на два лота. Първият включваше рехабилитацията на 8,2 км от Кърджали – кръстовището с бул. „България“, до разклона за Джебел.

Вторият е ново строителство на отсечка от 24,2 км – от разклона за Джебел до Подкова и включва изграждането на  пътна връзка за с. Фотиново, която е 2,3 км.

Изпълнители на строително-монтажните работи са ДЗЗД „Кърджали – Подкова“ и ДЗЗД „Проход – Маказа“. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Инфраструктура – Магистрални пътища“.

Авторският надзор на участъка за рехабилитация е на „Виа план“ ЕООД, а на новото строителство – „Рутекс“ ООД. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта е 54 млн. лв. с ДДС.

Път І-5 Кърджали – Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №IX, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Той е един от четирите първокласни маршрута и е основната връзка по направлението „Север – Юг”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *