post

Бившето кино „Жельо Диманов” в Стара Загора ще се превърне в Център за работа с деца и младежи в риск. Договорът за реконструкцията му беше подписан миналата седмица. Проектът ще се реализира с финансиране от Норвежката програма и е на стойност над 1,6 млн. евро.

„Общината няма финансово участие в този проект. Средствата се отпускат безвъзмездно. Единственото задължение на общината ще бъде да контролира качественото изпълнение на дейсностите”, коментира пред Дарик кметът на града Живко Тодоров.

Както ProjectMedia.bg писа общо четири общини ще получат безвъзмездни средства от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ за изграждане на подобни центрове

Одобрени проекти имат още Пловдив, Враца и Добрич. Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места.

Млади хора трябва да завършат поне едно неформално обучение, включено в проектните дейности. Чрез дейностите в младежките центрове се цели да се привлече вниманието на над 400 млади хора, които да преминат неформални обучения и да се включат активно в социалния живот на населеното място.

„Благодаря Ви за тези проекти, защото те са важни не само за общините, но и за младите хора, които имат нужда от тях . Важни са за цялото общество. Министерството си е поставило за задача да намали процента на отпадналите от образователната система  и заедно можем да работим за това“, заяви по време на връчването на договорите министър Клисарова.

През новия програмен период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *