post

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на енергоефективни мерки в 26 обществени сгради. Средствата ще бъдат осигурени от Международен Фонд Козлодуй („МФК”) и от общинския бюджет.

Компаниите ще подобряват енергийната – ефективност на сградите на детски градини и училища в няколко столични района. Те трябва да топлоизолират външните стени, покривите, подовете и таваните на сградите, да подменят дограмата и да модернизират вентилационната система, което ще доведе до намаляване на загубите от отопление.

Ще бъдат направени рехабилитация на абонатните станции, както и на системите за топла вода и отопление на сградите. Ще се подобрят електрическата инсталация и климатичните системи.

Поръчката е разделена на лотове, които ще се изпълняват едновременно, за да бъде спазен предвидения краен срок за завършване на обектите. В обхвата на проекта се включва и тестов период, както и инструкции за експлоатация и безопасност на персонала.

Офертите трябва да бъдат внесени в Столичната община до 12,00 часа на 28 март, след което в 14,00 часа местно време ще бъдат отворени в присъствието на представители на кандидат – изпълнителите. Очакваната продължителност за изпълнение на дейностите по проекта е 6 месеца, но не по-късно от 15.09.2014 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *